انتقادات بر دولت رئیسی کاملا وارد است اما مروری هم بر عملکرد آقای همیشه منتقد داشته باشیم.

همتی رئیس بانک مرکزی دولت روحانی!
همتی رئیس بانک مرکزی دولت روحانی!

همتی سوم مرداد سال ۹۷ رئیس بانک مرکزی شد.

طبق نمودار قیمت دلار در تاریخ فوق حدود ده هزار تومان بود.

دو سال بعد یعنی ۲۱ مهر سال ۹۹ دلار ۳۱۴۵۰ قیمت خورد یعنی بیش از سه برابر در دو سال.