می‌دونستید قطر که 250 میلیارد دلار هزینه جام جهانی کرده شبکه گازرسانی نداره؟

سیستم گازکشی ایران نفت گاز صادرات قطر انرژی
سیستم گازکشی ایران نفت گاز صادرات قطر انرژی

می‌دونستید ایران تنها کشوری است که سیستم گازکشی دارد و ارزش این پروژه 4 تریلیون دلاره؟