«بانیان وضع موجود» و طرفداران «دولت بی‌کفایت روحانی» بجای محاکمه، طلبکار هستند!

حسن روحانی بعد از چند ماه پنهان شدن از چشم رسانه‌ها، فعالان سیاسی و حتی اعضای کابینه خود بار دیگر به صحنه بازگشته است. روحانی تا همین چند هفته قبل ترجیح می‌داد در ویلای اعیانی خود در یکی محله‌های تهران در بالای شهر به رتق‌وفتق امور شخصی پرداخته و کم‌تر میان مردم ظاهر شود. در آن زمان نزدیکان او ادعا می‌کردند که رئیس‌جمهور سابق می‌خواهد استراحت کند. آن زمان روحانی بیشتر روز را در خانه‌مانده و گاهی در آخر هفته به یکی از علایق ورزشی خود یعنی کوه‌نوردی می‌پرداخت؛ گویی رئیس جمهور سابق جسارت لازم برای روبرو شدن با مردم را ندارد! اما با آغاز سال جدید برنامه‌های رئیس دولت تدبیر و امید تغییر کرد، او با حضور در منزل یکی از وزرای سابق عکس یادگاری گرفته و پس‌ازآن در چند جلسه کاری شرکت و در دیدار مقامات نظام با رهبر انقلاب نیز حاضر شد.

دولت روحانی
دولت روحانی

دیدار روحانی با دست راست خودش در کابینه پیام روشنی برای اهل سیاست داشت! حسن روحانی مانند گذشته تمایل دارد که اتاق فرمان رسانه‌ای و تحلیلی خود را به یکی از معتمدترین وزیران خود سپرده تا با توجه به ظرفیت‌های باقی‌مانده در وزارت ارتباطات مسیر بازگشت روحانی به جامعه دوباره هموار شود.

حسن روحانی در آخرین تحلیل از وضعیت سیاسی؛ اقتصادی و اجتماعی به این نتیجه رسیده است که شیب تحرک برای مانورهای او به‌آرامی در حال کاهش است و می‌تواند بار دیگر صحنه را برای بر عهده گرفتن یک نقش مهم سیاسی میان گروه‌های اصلاح‌طلب و میانه‌رو هموار کند. روحانی قفل‌شدگی مصنوعی مذاکرات توسط آمریکایی‌ها، انسداد برخی امور اجرایی که بعضا ریشه در تداوم حضور مدیران منسوب او دارد و نیز برخی فضاسازی‌های پدید آمده توسط منتقدان دولت را فرصتی مناسب برای بازگشت به سیاست ارزیابی می‌کند.

روحانی نوسان گیری می‌کند!

رئیس‌ دولت تدبیر و امید متخصص نوسان‌گیری در ایران است. او همان‌طور که در دولتش بازارهای مالی را نوسان‌گیری کرده و سهام برخی شرکت‌های ورشکسته را به مردم فروخت؛ این بار نیز از همین روش استفاده کرده و از مدتی قبل با کمک شبکه‌های اجتماعی در حال ارزیابی شرایط برای بازگشت به سیاست است. او پس از خروج از پاستور و تحلیل سبد رأی ۲ میلیونی اصلاح‌طلبان و میانه‌روها در انتخابات و نیز سقوط محبوبیت تا سطح ۴ درصد به این نتیجه رسیده بود که دیگر هیچ جایی در فضای سیاسی نداشته و سد اجتماعی بزرگی پیش پای او ایجادشده است.

دولت روحانی صف کالا
دولت روحانی صف کالا

به آمارهای  عجیب دولت روحانی در شب تحویل کابینه توجه کنیم! سید ابراهیم رئیسی در شرایطی دولت را در دست گرفت که یک کسری بودجه سنگین در حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی روی دست باقی‌مانده و بدهی دولت بیش از ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان بود! در آن شرایط نقدینگی نیز تا ۹ برابر افزایش‌یافته و به حدود ۴۲۰۰ میلیارد تومان رسیده بود. این نقدینگی بدان معنا بود که بزرگ‌ترین تورم تاریخ به‌صورت یادگاری قرار بود به دولت سیزدهم برسد.

https://virgool.io/p/yjvkioeyqocc/%D8%A8%D9%87%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D8%B4%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84%DA%A9%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%86%D9%87%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85!%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%DA%A9%D9%87%DB%8C%DA%A9%DA%A9%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%B4%DB%B5%DB%B0%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%82%DB%8C%E2%80%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%D9%88%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D8%B2%DB%B1%DB%B5%DB%B0%DB%B0%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AF!%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%86%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%B2%D8%AA%D8%A7%DB%B9%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87%D9%88%D8%A8%D9%87%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%B4%DB%B2%DB%B0%DB%B0%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF.%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AF%DA%A9%D9%87%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%A8%D9%87%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%AF.
دولت روحانی مسکن
دولت روحانی مسکن

پس از پایان سال ۱۴۰۰ به ناگهان ورق برگشت! این روزها روحانی روی «حافظه ضعیف» جامعه حساب کرده و گمان می‌کرد می‌تواند با کمترین آسیب پرستیژی، بار دیگر از فرش به عرش برسد. باوجودآنکه می‌توان سیاهه‌ای از عملکرد وحشتناک دولت روحانی تهیه کرد؛ اما حسن روحانی در حال تهیه مقدمات و آمارهایی ساختگی است که با تمسک به آن روی تشکیل یک کمپین سیاسی و رسانه‌های حساب بازکرده است.

https://virgool.io/p/yjvkioeyqocc/%D9%BE%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0%D8%A8%D9%87%D9%86%D8%A7%DA%AF%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%82%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B4%D8%AA!%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C%C2%AB%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%87%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D9%81%C2%BB%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%D9%88%DA%AF%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%98%DB%8C%D8%8C%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%81%D8%B1%D8%B4%D8%A8%D9%87%D8%B9%D8%B1%D8%B4%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%AF.%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A2%D9%86%DA%A9%D9%87%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%AD%D8%B4%D8%AA%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AA%D9%87%DB%8C%D9%87%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%9B%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D9%86%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%DB%8C%D9%87%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DA%A9%D9%87%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%B3%DA%A9%D8%A8%D9%87%D8%A2%D9%86%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84%DB%8C%DA%A9%DA%A9%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA.

مهدی کروبی از سران فتنه ۸۸ در مراسم افطاری در منزل غلامحسین کرباسچی در جواب حاضران پیرامون اثرات دولت روحانی روی اصلاح‌طلبان گفته است که حیثیت چپ‌ها در دوره روحانی ازمیان‌رفته و افسوس فرصت‌های ازدست‌رفته و لطمات واردشده را می‌خورد.

البته این تنها شیخ فتنه نیست که از بازگشت روحانی ناراضی است؛ رسول منتجب نیا نیز، با اشاره به اینکه نارضایتی مردم از اصلاح‌طلبان به‌حق است و آن‌ها باید شجاعت عذرخواهی از مردم داشته باشند. حتی کار به‌جایی رسید که در مراسم افطاری رئیس‌جمهور با مدیران رسانه‌ها برخی از اصلاح‌طلبان حاضر در جلسه روبه رئیسی گفته‌اند که آنچه دولت روحانی شعارش را می‌داد؛ حالا دولت سیزدهم آن را اجرا می‌کند.

دولت روحانی
دولت روحانی

محمد قوچانی یکی از سران رسانه‌ای اصلاح‌طلبان به تمجید از سید ابراهیم رئیسی می‌پردازد و عنوان می‌کند: «مهم‌ترین سرمایه شما سرمایه سیاسی شماست.» قوچانی توضیح می‌دهد که «سمت راست و چپ شما دونفری نشستند که معمولاً آن‌ها را کنار هم نمی‌بینیم. این قدرت شماست که توانستید آقای شریعتمداری و دعایی را کنار هم بیاورید. این قدرت شماست که بتوانید اجماع سیاسی را برای حل مسائل اساسی کشور به وجود بیاوردید.» موضوعی که اصلاح‌طلبان با همه شعارهای سیاسی و رنگین مانند آزادی و … نه‌تنها از آن اجتناب می‌کنند بلکه در این حیطه رویه‌ای عکس را در پیش می‌گیرند و با ایجاد نفرت پراکنی علیه رقیب سنتی سعی می‌کنند برای خود کسب وجهه نمایند. موضوعی که در تعابیر و دشنام‌های سیاسی که روحانی علیه رقبا و منتقدان ابراز می‌کرد به‌خوبی نهفته است.

امروز نیز اصلاح‌طلبان سعی می‌کنند در حیطه رسانه‌ای همین رویه نفرت پراکنی علیه رقیب را نهادینه کنند اما در این زمینه با توجه به رویه خاص رئیسی نه‌تنها موفق به چنین رویکردی نشدند بلکه خودشان نیز معترف هستند که رئیس‌جمهور در حال عملیاتی کردن یک نگرش سازنده است.

https://virgool.io/p/yjvkioeyqocc/%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%E2%80%8C%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%AF%D8%B1%D8%AD%DB%8C%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%87%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%AA%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87%D8%B1%D9%82%DB%8C%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%86%D9%87%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%87%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%D8%A8%D9%87%DA%86%D9%86%DB%8C%D9%86%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A8%D9%84%DA%A9%D9%87%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%86%DB%8C%D8%B2%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D9%81%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%DA%A9%D9%87%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%E2%80%8C%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%DB%8C%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%B4%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA.

ناصر قوامی نماینده مجلس ششم در شرح این روزهای روحانی می‌نویسد: «بزرگ‌ترین ضربه به اصلاحات را آقای روحانی، وزرا، استاندارها و همه نزدیکانش زدند. خب حالا اسم از آقای روحانی می‌آورند. او بیاید که چه‌کار کند؟ مگر جز لطمه به حیثیت اصلاح‌طلبان کار دیگری هم انجام داد؟» البته برخی مفسران سیاسی اعتقاددارند که انتقادات شدید از روحانی توسط چپ‌های ستادی باهدف کاهش بار مسئولیت و شانه خالی کردن از آن صورت گرفته و تهدید به حضور در اردوگاه دولت رئیسی باهدف تغییر راهبردهای ناسا (جبهه اصلاحات) انجام می‌شود.

دولت روحانی
دولت روحانی

کمیته عملیات روانی بانی وضع موجود

اخیراً رئیس‌جمهور اعلام کرده است که بانیان وضع موجود نباید در عرصه مدیریت قرار بگیرند؛ اشاره رئیس‌جمهور از واژه «بانیان وضع موجود» گروهی است که با اعلام فتح الفتوح برجام و ۶۲ برابر کردن نقدینگی در بازار به سود سوداگران، تورم سنگینی به مردم تحمیل کرده و آسیب شدید به سفره و معیشت جامعه زدند. بانک جهانی در آخرین گزارش خود از وضعیت اقتصادی ایران اعلام کرده که تغییرات سیاسی صورت گرفته در کشور مثبت بوده و برای پایان سال رشد اقتصادی ۳ درصدی قابل پیش‌بینی است.

https://virgool.io/p/yjvkioeyqocc/%F0%9F%93%B7%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A2%D8%AE%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا