بی‌غیرت کیست؟
رسانه داخلی که تصویر منفی برای پیروزی تیم ملی کشورش انتخاب میکند
رویترز اجنبی‌ به شما شرف دارد…

تفاوت تصویر رویترز و سایت بی غیرت ورزش۳ از برد تیم ملی در مقابل ولز
تفاوت تصویر رویترز و سایت بی غیرت ورزش۳ از برد تیم ملی در مقابل ولز

🗣عبدالرضا هادیزاده