🔺کره جنوبی یا کره شمالی؟

مساله عدم نظارت روی مدیران است!

محمد دادکان
محمد دادکان

🔹️ محمد دادکان،رئیس فدراسیون فوتبال در دولت اصلاحات، تا موقعی که مسئول بود، ایران را کره جنوبی میدانست، اما وقتی از کار برکنار شد، ایران را به کره شمالی تشبیه می کند!

محمد دادکان
محمد دادکان

🔸️ انگار کره جنوبی خیلی بهتر از کره شمالی هست!!!

قبول دارم که مشکل تو و پدرسوخته بازی های تو نیست، بلکه کسانی هستند که افرادی مثل تو را مدیر می کنند.

پی نوشت:

نون حروم فوتبال همینه، عمری از حق این مردم ریختید تو چاه فوتبال، باید هم اینجوری هار بشید!