🔹آمارهای تجارت خارجی دو کشور آمریکا و چین نشان می‌دهد در سال ۲۰۰۰ درحالی مجموع تجارت آمریکا با ۸ کشور منطقه خلیج‌فارس شامل بحرین، عراق، اردن، کویت، عمان، قطر، عربستان‌سعودی و امارات‌متحده حدود ۳۶ میلیارد بوده که این میزان برای چینی‌ها ۱۱.۳ میلیارد دلار بوده است.

مقایسه تجارت آمریکا و چین در خلیج فارس
مقایسه تجارت آمریکا و چین در خلیج فارس

🔹تجارت چینی‌ها با ۸ کشور مذکور در سال ۲۰۲۲ به ۳۷۵ میلیارد و ۶۲۵میلیون دلار برسد که ۴برابر تجارت ۹۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلاری آمریکا با ۸ کشور منطقه خلیج‌فارس است. براساس این آمارها، در ۲۰۲۲ از مجموع تجارت ۳۷۶ میلیارد دلاری چینی‌ها با منطقه خلیج‌فارس، حدود ۱۲۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار آن صادرات چینی‌ها به منطقه و بیش از ۲۴۹ میلیارد دلار آن مربوط به واردات چینی‌ها از خلیج‌فارس است.

🔹بررسی آمار تجارت خارجی آمریکا با منطقه خلیج‌فارس نشان می‌دهد در سال گذشته از مجموع تجارت ۹۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلاری با ۸ کشور منطقه، حدود ۴۲ میلیارد و ۶۳۲میلیون دلار آن مربوط به صادرات آمریکا به منطقه و نزدیک به ۵۸ میلیارد دلار نیز مربوط به واردات آمریکایی‌ها از خلیج‌فارس است.