همان روزهای اول اغتشاشات بود

یکی پرسید تحلیل یک خطیت از اغتشاشات اخیر چیه؟

گفتم اصلاحطلب‌ها دستشون از قدرت کوتاه شده و دارن انتقام میگیرن از مردم.

خیلی‌ها گفتند نه!

این اعتراف عباس عبدی بماند برای تاریخ!

اعتراف عباس عبدی به نقش اصلاح طلبان در اغتشاشات اخیر
اعتراف عباس عبدی به نقش اصلاح طلبان در اغتشاشات اخیر