🔴 خود شمخانی در مصاحبه گفته: سفر جناب رییس جمهور به پکن مقدمات این توافق را رقم زده ، حالا ابطحی در تحریفی آشکار میگه شمخانی خارج از چارچوب دولت این توافق را به دست آورده است!

آقای ابطحی ؛ چشم دیدن دیپلماسی فعال دولت سیزدهم را نداری، لااقل تحریف نکن.

محمد علی ابطحی توافق ایران و
محمد علی ابطحی توافق ایران و

#سرطان_اصلاحات

#جریان_تحریف