🔴خط لوله گاز در ایران ۳۵۰ هزار کیلومتر است(حدود ۴۰هزار کیلومتر خطوط پرفشار و افزون بر ۳۰۰هزار کیلومتر شبکه فرعی)

🔸این یعنی تقریبا ۹ برابر خط استوا؛ می‌توانید با این خط لوله ۹ بار دور زمین را لوله‌کشی کنید؛ گاز رسانی به دورترین نقاط کشور از روستاهای لب مرز تا کوهستانهای برف‌گیر. این رکورد در جهان کم‌نظیر است.

🔸آمریکا و روسیه اولین و دومین تولیدکننده گاز دنیا، 20 درصد از گاز مصرفی خود در پیک سرما را از طریق #ذخیره‌سازی_گاز تامین می‌کنند.

🔸اما در ایران سومین تولیدکننده گاز دنیا در سال 97 و در دولت روحانی شرکت ذخیره‌سازی گاز منحل شد!

محاکمه زنگنه وزیر نفت دولت روحانی
محاکمه زنگنه وزیر نفت دولت روحانی

❗️حالا در یکی از سردترین زمستان‌های چند دهه اخیر قرار داریم. بدون سرگردانی برای پیداکردن نفت یا هیزم یا زغال‌سنگ یا پهن گاو، فقط فندک بخاری را فشار داده‌ایم؛ برای بهره‌مندی از این نعمت، به فکر نقاط یخ‌زده کشور باشیم.

🔴 اگر دولت قبل، شرکت #ذخیره‌سازی_گاز را منحل و پروژه‌هایش متوقف نمی‌کرد، الان ظرفیت عرضه روزانه ۱۰۰ میلیون متر مکعب گاز بیشتر به شبکه وجود داشت؛ یعنی کمبودی گاز رخ نمیداد.
حال دولت سیزدهم با اجرای ۱۴ طرح تا سال ۱۴۰۵ به این ظرفیت خواهد رسید.
چرا کسی بابت ترک فعل بازخواست نمی‌شود؟
❇️ ولی خب این دولت بدون توجه به این حرفها کار خودش را ادامه می‌دهد…

https://virgool.io/@saharplus.ir/%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2-lyaernfabusc

https://virgool.io/@saharplus.ir/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%DA%A9%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-shsb6kioryuc