دروغ هر چه بزرگتر باور کردنش راحت تر!

دروغ بزرگ حقوق نجومی کارگران با دینار کویت
دروغ بزرگ حقوق نجومی کارگران با دینار کویت
دروغ بزرگ حقوق نجومی کارگران با دینار کویت!
دروغ بزرگ حقوق نجومی کارگران با دینار کویت!

حقوق ماهیانه کارگران کویتی از ۲۴۰ دینار تا ۴۵۰ دینار کویتی در ماه است این در حالی که هزینه متوسط زندگی یک خانوار ۴ نفره بدون در نظر گرفتن اجاره ماهیانه ۸۲۲ دینار در ماه است!!!

طبق اعلام سایت معتبر numbeo هزینه زندگی خانوار بدون اجاره ماهیانه در شهر کویت(پایتخت کشور کویت) ۴۲ درصد و با در نظر گرفتن اجاره ماهیانه ۵۰ درصد گران تر از تهران است!

درآمد ماهیانه کارگران کویتی طبق اظهار سایت گوگل و سایت
درآمد ماهیانه کارگران کویتی طبق اظهار سایت گوگل و سایت

هزینه متوسط ماهیانه یک خانوار ۴ نفره بدون اجاره ماهیانه ۸۲۲ دینار کویت
هزینه متوسط ماهیانه یک خانوار ۴ نفره بدون اجاره ماهیانه ۸۲۲ دینار کویت