مجله جهانی اقتصاد سه روز پیش درباره بحران سوخت در آلمان می نویسد:

برلین و مناطق شرقی آن به دلیل توقف جریان نفت روسیه به اروپا از اول ژانویه با کمبود بنزین و قیمت بالای سوخت مواجه هستند.

دروغ بزرگ روزنامه هم میهن درباره زمستان سخت در آلمان
دروغ بزرگ روزنامه هم میهن درباره زمستان سخت در آلمان

در مقابل روزنامه هم میهن و سایتهای اصلاح طلب برای مردم ایران که بحران سوخت ندارند می نویسند: آلمان بحران سوخت را مدیریت کرد ولی ما نه!!

🔹این خود تحقیری است؟

🔹 سفارش و رپورتاژ سفارت آلمان در ایران به این روزنامه ها و سایتهاست.

🔹وارونه نمایی با هدف تزریق نا امیدی است؟

🔹دروغ پردازی با هدف تخریب دولت است؟

🔹تطهیر ضعفهای دولت روحانی و میراث شوم تضعیف تولید گاز در ایران است؟

https://virgool.io/@saharplus.ir/%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DB%B9-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%AE%D8%B7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%A7-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-fzyz8waqa2gt