🔹آمارهای خیالی روزنامه اعتماد از کجا آمده است؟

دروغ روزنامه اصلاح طلب اعتماد
دروغ روزنامه اصلاح طلب اعتماد

🔸به گزارش «نود اقتصادی» روزنامه اعتماد طی روزهای اخیر در مطلبی مدعی شد؛ مرکز آمار ایران سرانه مصرف سالانه گوشت قرمز به ازای هر نفر در کشور را ۴ کیلوگرم اعلام کرده که از مصرف گوشت قرمز اغلب کشورهای عربی بسیار کمتر است.

مصرف گوشت مردم ایران
مصرف گوشت مردم ایران

🔸بررسی‌های «نود اقتصادی» نشان می‌دهد مرکز آمار ایران در هیچ اظهارنظر یا انتشار داده‌های آماری مصرف گوشت قرمز را ۴ کیلوگرم اعلام نکرده است. پیش از این نیز روزنامه اصلاح‌طلب «آرمان امروز»، مصرف گوشت قرمز در ایران را به نقل از مرکز آمار ۳ کیلوگرم اعلام کرده بود.  

🔸هرچند دلیل این استنادات دروغ برای سیاه‌نمایی مشخص نیست، اما بررسی آمارهای رسمی شامل آمار واردات گوشت قرمز، آمار کشتار رسمی در کشتارگاه‌ها و آمار خارج از کشتارگاه‌های رسمی (شامل آمار کشتار در روستاها و کشتار برای مراسم‌های خاص و …) نشان می‌دهد سرانه مصرف گوشت قرمز برخلاف ادعاهای اخیر، از ۷/۴ کیلوگرم در سال ۱۳۹۰ به ۶/۸ کیلوگرم تا سال ۹۸ و ۹۹ و به ۹/۳ کیلوگرم در سال ۱۴۰۰ رسیده است.

🔸قابل ذکر است افزایش قابل‌توجه مصرف گوشت قرمز در سال ۱۴۰۰ ناشی از رفع محدودیت‌های کرونایی (باز شدن تالارها و …) و همچنین قیمت نسبتا پایین گوشت قرمز در سال گذشته بوده است.