میدانید چگونه تورم #ونزوئلا کاهشی شد؟ با:
– اصلاح نظام مالیاتی
– توسعه صنایع تکمیلی
– خودکفایی در کشاورزی
– توسعه بخش مسکن
– همکاری اقتصادی با چین و ایران
اما اینجا روزنامه های اصلاح طلب و برجامیون می‌گویند، فروش «اخیر» سه محموله نفت به غرب آن هم برای تسویه بدهی قبلی معجزه کرده!

تورم ونزوئلا
تورم ونزوئلا

#جریان_تحریف