🔺به فرموده سرکار خانم گلشیفته, زین‌پس صحبت‌کنندگان درباره «نوع حکومت فردا» به‌اتهام «تشویش اذهان عمومی» مستحق مجازات‌اند!

🔸از «فردای آزادی» چنان بوی «دیکتاتوری» بلند شده که از شرّش باید به روحِ «استالین» پناه برد!

دیکتاتورهای کوچولو
دیکتاتورهای کوچولو
دیکتاتورهای کوچولو
دیکتاتورهای کوچولو
مریم رجوی با رزومه ۱۷ هزار کشته از مردم ایران
مریم رجوی با رزومه ۱۷ هزار کشته از مردم ایران

🔹روز قدرت گرفتن این «دیکتاتور های از قدرت‌دورمانده» از وطن دور باد!