🚨سوتی وحشتناک یک کانال ضدانقلاب

⭕️اعتراف ناخواسته ضدانقلاب به دست داشتن در #مسمومیت دانش‌آموزان دختر

🔺اصلی‌ترین کانال ضدانقلاب در استان گیلان به نام «ر.گ» یکشنبه‌ی گذشته در یک گاف رسواکننده، یک روز قبل از حادثه‌ی مسمومیت دانش‌آموزان مدرسه دخترانه عصمت شاندرمن گیلان، خبر از مسمومیت دانش‌آموزان این مدرسه داده بود!!

🔹این در حالی است که خرابکاری مسمومیت دانش‌آموزان در شاندرمن، روز دوشنبه رخ داد! یعنی خرابکاران، دستشان با ضدانقلاب در یک کاسه است و این خرابکاری، از پیش برنامه‌ریزی شده بود اما گاف این کانال تلگرامی، دست خودش و مرتبطین ضدانقلابش را رو کرد.