🔘 دورویی و شارلاتان بازی به سبک کانال تلگرامی اصلاحات نیوز!

پسته کرایه ای در دولت روحانی ، اصلاحات نیوز
پسته کرایه ای در دولت روحانی ، اصلاحات نیوز

🔻کانال اصلاحات نیوز عکسی را از بازار منتشر کرده است که پسته کرایه ای شده و این از دستاوردهای دولت رییسی است! حال آنکه با یک سرچ ساده در همین کانال مشخص می شود عکسی که این کانال منتشر کرده مربوط به مارس 2019 مصادف با اواخر اسفند 97 در زمان دولت روحانی بوده است!

🔻اگر امروز پسته را کرایه ای هم میفروشند از دستاوردهای دولت جناب بی کفایت روحانی است که اثراتش هنوز باقی مانده و به دولت فعلی هم سرایت کرده است!