⭕️ می‌دونید فلسفه روز دانشجو (۱۶ آذر) چیه و از کجا اومده؟!

روز دانشجو شاه پهلوی
روز دانشجو شاه پهلوی

🔻به دستور محمد رضا پهلوی در دانشگاه تهران به دانشجویانی که به روابط با آمریکا و انگلیس بعد کودتا معترض بودند تیر مستقیم جنگی شلیک کردند و این شد روز دانشجو…

شاهزاده ربع پهلوی
شاهزاده ربع پهلوی

🔹️ حالا پسر این آقا با حمایت آمریکا و انگلیس برای روز دانشجو فراخوان داده!

همین قدر ـــــــــ

پایگاه خبری صابرین