🔹همتی، مدیر اقتصادی با کفایتی بود؟ فعال سیاسی موفقی است؟ یا هیچ کدام؟

همتی دولت روحانی تورم قیمت دلار
همتی دولت روحانی تورم قیمت دلار

🔹او در انتخابات ۱۴۰۰ نامزد شد. اما با وجود ادبیات تند و حمایت خاتمی و ۱۶ حزب اصلاح‌طلب، بیش از ۲/۴ میلیون رای کسب نکرد. همین ناکامی موجب شده که به هر بهانه‌ای، به دولت بعدی بتازد.

🔹اما او سه سال رئیس بانک مرکزی بوده و یکی از سازندگان رکورد های منفی در دولت روحانی به شمار می رود؛ از جمله تورم ۵۹/۳ درصدی که بالاترین نرخ ۷۸ سال اخیر است.

🔹میزان نقدینگی (عامل مهم تورم) در اواخر تابستان ۱۳۹۷، ۱۶۷۲ هزار میلیارد تومان بود. اما در فروردین ۱۴۰۰، با ۱۰۷.۸ درصد افزایش، به ۳۴۹۰ هزار میلیارد رسید.

🔹نقدینگی در دولت روحانی، از ۴۷۰ هزار میلیارد، به بیش ۴۱۰۰ هزار میلیارد تومان (حدود ۹ برابر) افزایش یافت.

🔹همچنین، قیمت دلار در مرداد ۱۳۹۷ ، حدود ۸۳۹۲ تومان بود. اما در خرداد ۱۴۰۰، بیش از دو و نیم برابر گران شد و به ۲۲۸۳۸ تومان رسید. این نرخ در دولت روحانی تا بالای ۲۷ هزار تومان هم افزایش یافت و در مقطعی، به ۳۳ هزار تومان هم رسید. افزایش قیمت ارز، یکی از نتایج میراث تورم ۵۹/۳ درصدی است.