در حالی که ابعاد مختلف حادثه تروریستی ایذه مشخص شده است اما سایت اصلاح طلب «خبرآنلاین»، با رسانه‌های تروریستی همچون اینترنشال هم‌صدا شده و روایت آن‌ها را ضریب می‌دهد!همصدایی خبرآنلاین با جریان ضدانقلاب!

در حالی که ابعاد مختلف حادثه تروریستی ایذه مشخص شده است اما سایت اصلاح طلب «خبرآنلاین»، با تروریست های جنایتکار و رسانه‌های تروریستی همچون ایران اینترنشنال هم‌صدا شده و روایت آن‌ها را ضریب می‌دهد!

خبرآنلاین دروغ شایعه ایران اینترنشنال کیان پیر فلک تروریست
خبرآنلاین دروغ شایعه ایران اینترنشنال کیان پیر فلک تروریست
خبرآنلاین دروغ شایعه ایران اینترنشنال کیان پیر فلک تروریست
خبرآنلاین دروغ شایعه ایران اینترنشنال کیان پیر فلک تروریست
خبرآنلاین دروغ شایعه ایران اینترنشنال کیان پیر فلک تروریست
خبرآنلاین دروغ شایعه ایران اینترنشنال کیان پیر فلک تروریست