🔺شهاب حسینی گفته چون روسیه متجاوزه جایزاش را نمی‌خواهم!

شهاب حسینی
شهاب حسینی

🔹️ جشنواره کن، برلین و شوالیه فرانسه و کالیفرنیا رو هوا قاپید و نگفت آمریکا چندین میلیون نفر رو در عراق و افغانستان کشت ، فرانسه چقدر توی کشورهای آفریقایی جنایت کرد و خون‌های آلوده به ایران داد، آلمان هم بمب های شیمیایی داد به صدام…

🔸️ کاسه لیسی و گدایی غرب برای یک عدد گرین کارت چه‌ها که نمی‌کند!

پایگاه خبری صابرین