تفاوت جست‌وجوی خودکشی در گوگل فارسی و انگلیسی

خودکشی اینترنت گوگل
خودکشی اینترنت گوگل

در گوگل فارسی روش‌های خودکشی و در گوگل انگلیسی تماس با امداد نمایش داده می‌شود.

#گوگل #اینترنت #فضای_مجازی #شبکه_های_اجتماعی #خودکشی #آموزش_خودکشی