اتحادیه بین المللی ارتباطات Archives - رسانه سحر پلاس

رسانه سحر پلاس : حقایقی که قرار نیست شما بدانید!

«پنجره ملّی خدمات دولت هوشمند» به عنوان پروژه برتر اتحادیه بین المللی ارتباطات

«پنجره ملّی خدمات دولت هوشمند» به عنوان پروژه برتر اتحادیه بین المللی ارتباطات انتخاب شد. «پنجره ملّی خدمات دولت هوشمند» به عنوان پروژه برتر اتحادیه بین المللی ارتباطات یکی از…

ادامه خواندن