باخت Archives - رسانه سحر پلاس

خوشحالی وطن فروشان بیشرف برای ناراحتی مردم ایران از باخت تیم ملی! + عکس

بیشرفان تاریخ را فراموش نکنید، اینها از باخت تیم ملی ایران و ناراحتی مردم ایران خوشحال شدند و نقاب از چهره برداشتند… نازنین بنیادی و خوشحالی از باخت تیم ملی…

ادامه خواندن