تجاوز جنسی به حیوانات Archives - رسانه سحر پلاس

رسانه سحر پلاس : حقایقی که قرار نیست شما بدانید!

اروپایی ها به حیوانات بیچاره هم رحم نمی کنند!

دولت اسپانیا تجاوز جنسی به حیوانات را قانونی اعلام کرد حکومت‌های شیطانی؛ دولت‌های شیطانی با قوانین شیطانی و جوامع شیطانی ایجاد میکنند. طبق مصوبه دولت اسپانیا تا زمانی که که…

ادامه خواندن