تجمع Archives - رسانه سحر پلاس

رسانه سحر پلاس : حقایقی که قرار نیست شما بدانید!

چرایی گستردگی تجمع ایرانیان خارج از کشور در قضیه مهسا امینی / بازگشت نخبگان خارج از کشور یا فرار از دست غرب؟!

چرا ایرانیان خارج از کشور در قضیه ‎مهسا امینی تا این حد گسترده دست به تجمع زدند؟ چرا سابق بر این صد نفر هم در این تجمعات شرکت نمیکرد؟ به…

ادامه خواندن