خرابکاری شرافتمندانه Archives - رسانه سحر پلاس

رسانه سحر پلاس : حقایقی که قرار نیست شما بدانید!

کمپین بی‌شرف‌ها ، خرابکاری شرافتمندانه و مسمومیت دانش آموزان! + عکس

تکرار پرشمار مسمومیت‌های دانش‌آموزان و نیز تسری این اتفاق به سراسر کشور اکنون بیش از هر زمان دیگری این سناریو را که ماجرا یک بعد امنیتی نیز دارد پررنگ کرده…

ادامه خواندن