کارتخوان پزشکان Archives - رسانه سحر پلاس

رسانه سحر پلاس : حقایقی که قرار نیست شما بدانید!

دستفروشان هم کارتخوان دارند ولی ۵۰ درصد پزشکان نه! دزدی از جیب مردم به سبک پزشکان پول پرست!!!

✅️ ۵۰ درصد پزشکان کارتخوان ندارند پزشکان کارتخوان مدیرکل بازرسی سازمان مالیاتی: 🔹‌براساس گزارش‌های مردمی در سامانه سوت‌زنی از ابتدای سال ۱۴۰۱ بیش از ۱۵ هزار گزارش مردمی به سازمان…

ادامه خواندن